Informacja o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu

W związku z art.18 ust. 1e ustawy pdp, Stowarzyszenie ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej lub w środkach masowego przekazu, lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych informację o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu.

W 2020 roku dochód Stowarzyszenia wyniósł 33 145,36 zł.

W 2020 roku stowarzyszenie otrzymało darowizny tylko od osób fizycznych w wysokości 29 301,84 zł:
– 24 500 zł od p.Ireneusza,
– 4 801,84 zł od innych osób fizycznych.

Z tego na sfinansowanie działalności statutowej wykorzystano w 2020 roku kwotę 4 801,84 zł.

Darowizna od p.Ireneusza w wysokości 24 500 zł będzie wykorzystana na działalność statutową w 2021 roku.