Władze

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Ewa Ostapska

Wiceprezesi Zarządu
Walentyna Wójcikiewicz
Magdalena Telepska – Kosińska

Członkowie Zarządu
Paweł Faust
Eugeniusz Kur

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
Mirosława Szczęsna
Magdalena Galon

Członkowie
Ewa Świątek

SKARBNIK

Krystyna Galikowska