Odpisz 1% na Gdański Animals!

W roku ubiegłym Stowarzyszenie zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym możemy (i chcemy!) prosić o pamięć o nas w trakcie wypełniania rocznego zeznania podatkowego.

Funduszy na działalność pewnie nigdy nie będziemy mieli pod dostatkiem, lecz ten rok jest wyjątkowy także z innego powodu. Stowarzyszenie przygotowuje się do uruchomienia Domu Interwencyjnego dla kotów wolnobytujących, korzystając przy tym ze wsparcia Miasta Gdańsk.

Sporą część prac adaptacyjnych oraz zakupów wyposażenia będziemy musieli rzecz jasna wziąć na własne barki. Pod dostatkiem mamy chęci i zaangażowania (choć i tego nigdy za dużo!), jednak fundusze to oczywiście trudniejszy temat. Członkowie Stowarzyszenia z reguły wspierają jego działalność bez przerwy – nie tylko w postaci składek – i z tego względu niełatwo będzie o dodatkowe wpłaty.

Słowem – liczymy na Państwa pomoc! Pamiętajcie o nas.

Z kocim pozdrowieniem,
Gdański Animals

1procent_sp39_700