Rozliczenie finansowe Stowarzyszenia

Gdańsk, dnia 24.11.2014

ROZLICZENIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańśka WSO.VII.5311.25.2013JZ z dnia 12.09.2013 zezwalającą na zbiernie ofiar do skarbon stacjonarnych i zbierania ofiar do puszek kwestowych w okresie od 19.09.2013 do 15.09.2014 zebrano: 2 052, 11 zł (słonie: dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote 11/100). Powyższą kwotę wydano na leczenie i zakup karmy dla wolnożyjących kotów.

Kwotę 2 052,11 zł wydano w następującej proporcji zgodnie z archiwizowanymi fakturami:

leczenie 1 105,30 zł

zakup karmy 864,81 zł

opłata skarbowa 82 zł

PREZES Ewa Ostapska

WICEPREZES Regina Chwirot

SKARBNIK Krystyna Galikowska