Utul Kota Hipolita

hipolit_logo_tlo_biale_m7

W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie od zeszłego roku realizuje nowe przedsięwzięcie jakim jest program własny „Utul Kota Hipolita – interaktywna adopcja”. Początkowo Naszymi Partnerami były trzy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Martolandia”, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” oraz Niepubliczne Przedszkole „Cudowna Kraina”. Od kwietnia tego roku dołączyła do nas jedna z gdańskich szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 39. Nasz nowy pomysł, akcja „Utul Kota Hipolita – interaktywna adopcja”, jest jednocześnie przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym.

Jej celem jest objęcie opieką konkretnych kotów przez grupę lub grupy dzieci, które kierowałyby swoje wsparcie bezpośrednio do wybranego przez siebie zwierzaka. Dzięki temu pomoc ma charakter zindywidualizowany i nastawiony na rzeczywiste potrzeby. Program tworzy swoistą współzależność między życiem zwierzęcia a aktywnością dzieci, kształtuje w młodych ludziach odpowiedzialne zachowania i uczy postrzegania świata, nie tylko przez pryzmat osobistych potrzeb, ale także jako współistnienie z innymi organizmami.

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnej podróży w „koci świat”, po którym przewodnikiem i mentorem jest uroczy, choć trochę nieśmiały, Kot Hipolit!

Szczegóły dotyczące Programu, dane kontaktowe do osób zaangażowanych, znajdziecie zawsze w zakładce KOT HIPOLIT

Lista Partnerów Programu znajduje się w zakładce PARTNERZY