Zmiany organizacyjne

W dniu 25 czerwca 2014 odbyło się nadzwyczajne spotkanie członków stowarzyszenia, w czasie którego powołane zostały nowe osoby na stanowiska. I tak drugim wiceprezesem została Magda Kosińska, Eugeniusz Kur został czlonkiem zarządu a członkiem komisji rewizyjnej Magda Galon.Zgodnie z podjętą w tym dniu uchwałą Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji projektu budowy Ośrodka dla Dzikich Zwierząt „Przystań”.